Vad vi gör

Vi hjälper våra kunder med innehållsdriven marknadsföring. Det kan vara digitala kampanjer, varumärkesbyggande aktiviteter eller löpande kommunikation. Syftet är att driva er affär, hjälpa er att stärka eller förflytta ert varumärke eller engagera en målgrupp. Vi är nyfikna på er målgrupps utmaningar och problem. Ännu mer intressant är målgruppens kulturella kontext, vilka samtidsfenomen och ideologier som påverkar deras val.

Kontakt och kalas

Vill ni ha hjälp - hör av er! Vi gör allt ifrån strategi och koncept till digital produktion: video, ljud, copy, kampanjer och större marknadsaktiviteter, alltid anpassat för sociala och digitala kanaler och plattformar. hej@kwdstudio.se

Ibland formulerar vi tankar kring varumärken, samtidsfenomen, målgruppsorientering och kalasinbjudningar.

Frågor

1. Vad har kultur med marknadsföring att göra?

Vilka samtidsfenomen, uttryck och ideologier formar oss? Vilken kulturell kontext befinner vi oss i? Ingen människa är en ö; ingen går opåverkad genom den verklighet som utgörs av vardag, arbete, musik, politik, rädslor, längtan, konst, fördomar. Det påverkar oss alla och de val vi gör.

Det här tycker vi är oerhört spännande. Hur kan kulturella preferenser, politik, övertygelse eller längtan vävas in i ett varumärke, och därmed få individen att känna starkare för detta varumärke?

Hur kan det göras övertygande, trovärdigt och sant?

2. Kalla det vad du vill!

Reklam och content i egna, köpta och förtjänade kanaler, influencers och PR: vi gillar alla delar och varje projekt kräver sin egen mix som ofta spänner över flera områden. Vi fokuserar på att den lösning vi tar fram ska vara den bästa, inte vilken etikett lösningen har.

3. Vad har receptionisten med det här att göra?

För att skapa en strategi måste man se helheten - vad gör företaget, och hur? Vad erbjuder man? Till vem? Är det rätt målgrupp? Hur kommer den att förändras över tid? Vad påverkar målgruppen, företaget, produkten?

För oss som jobbar med marknadsföring är alla de här frågorna relevanta, och det är därför vi vill rota runt i och bekanta oss med allt från årsredovisning till grafisk profil till killen som svarar i telefon i företagets reception.

Vi ser detta som legobitar, och analysen som sortering av legobitarna. Var för sig är varje liten bit ganska ointressant. Men genom analysen - klassificeringen av bitarna och en beskrivning av hur de hör ihop - blir de meningsfulla och viktiga byggklossar i ett större sammanhang.

4. Koncept – vilka kläder behöver en organisation?

Kanske det roligaste av allt: att hitta en passande outfit för sin docka. När vi tänkt ut vad vi vill uppnå, vilka vi ska nå och vad vi vill att det ska resultera i, då är det dags att utforma själva konceptet. Visualiseringsfasen, då vi paketerar tanken, innefattar allt från form och tonalitet till känsla och kanalval. Det kan röra sig om en kampanj, en aktivitet, ett görande. Utifrån konceptet tar vi sedan fram alla möjliga enheter.

5. Producerar ni något?

Ja!

Mycket gör vi själva, med våra egna händer och datorer. Allt ifrån enkla, korta klipp anpassade för olika sociala medier till mer avancerad grafik och film som kräver ett längre manusarbete, inspelning och postproduktion. Ibland tar vi hjälp av andra experter i vårt nätverk.

Digitalt och socialt? Så här: vi tänker sällan digitalt eller socialt. Vi tänker koncept, form och copy för att nå en målgrupp. Vanligtvis i digitala kanaler, det är där vi känner oss mest hemma. Med det sagt: vill ni prompt ha en helsida som ska tryckas på papper så kan vi lösa det också.

6. Hallå, vart ska ni?

Vi gillar fältarbete. När vi ska kartlägga verkligheten (en bit av den) gör vi det förstås med en massa olika verktyg, men också genom fysiska besök, möten, intryck och samtal. Att sitta på kammaren och fundera kan bara ta dig en bit på vägen, men för att hitta och förstå ideologier och subkulturer behövs lite mer.

7. What’s that feeling?

Data, analys och undersökningar tar oss en lång väg, men sällan ända fram. Någonstans på vägen stannar vi och sticker upp ett fuktat finger i luften. Hur verkar det här? Kan det vara så där? Vi borde testa att… Vi har inget bättre ord för detta än feeling.

8. Hur många lager har verkligheten?

“Nyfikenhet är att villigt, stolt och ivrigt erkänna sin okunnighet” har någon klok person sagt. Vi tänker att det alltid finns ett lager till, alltid fler stenar att vända på. Vår nyfikenhet borrar djupt och sträcker sig brett. Den är en drivkraft som får oss att ständigt lära mer och nytt, och gång på gång inse hur mycket som finns kvar att lära. Om människor, företag, beteende, kultur, konst, liv, struktur, kaos, teknik.

9. Bästa sättet för ett företag att självdö?

Hur ett företag förhåller sig till sin målgrupps kulturella kontext är avgörande för att varumärket ska uppfattas som relevant, för att de ska känna någonting.

Att inte förhålla sig till omvärlden och till en kulturell kontext; att tro att man som företag kan stå utanför och bara sälja sin vara eller produkt utan att stå för någonting mer - det är att blunda, och till slut självdö.

10. Varför gör vi det här?

Vi valde att starta vår egen verksamhet, på våra villkor, utifrån vår egen övertygelse och erfarenhet. Det handlar helt enkelt om friheten att göra riktigt bra grejer: insatser med hjärta, hjärna och verklig effekt.

Så, där är vi nu. Vi kommer aldrig sälja på dig en dålig lösning. Vi kommer aldrig sälja på dig någonting överhuvudtaget. Vi nöjer oss med att lyssna - på dig, på ditt företag, på din målgrupp och på omvärlden- och sedan beskriva vad vi ser, och vad vi rekommenderar, utifrån våra insikter och idéer. Därefter är det upp till dig att bestämma hur du vill göra.