Skap

Till svensk musiks försvar

Skap — svenska musikskapares intresseorganisation — är en av KWD Studios äldsta kunder. Vi stöttar med strategisk rådgivning, varumärkesarbete, medlemsrekrytering och produktion av text, film och livesändningar.

Ett långsiktigt samarbete

Sedan tidigt 2017 har vi samarbetat med Skap och under åren hunnit med en varumärkesförflyttning och en digitalisering av medlemsdialogen, strategi och koncept för ny redaktionell kommunikation och ett nytt visuellt manér.

Strategiskt och redaktionellt

Vi arbetar redaktionellt med medlemskommunikation (medlemsintervjuer och artiklar om stipendier, priser och branschnyheter) och med innehåll till och formgivning av Skaps årsredovisning. Vi fungerar som ett strategiskt bollplank och genomförde under 2022 en medlemsundersökning med såväl omfattande, kvalitativa medlemsintervjuer som en enkät med mycket hög svarsfrekvens. Nu stöttar vi även Skap i deras opinionsbildande arbete. Bland annat hjälper vi till med material och spridningsplan för att skapa uppmärksamhet kring organisationens viktiga rapport om rasism i musikbranschen.

Global Music Vault, som huserar i samma byggnad som Svalbard Global Seed Vault ska skydda musiken för all framtid.

Redaktionellt exempel:

Glas och is ska bevara musiken i 10 000 år

På Svalbard reser sig en betongkoloss över en isig Aladdingrotta. Här, väl skyddat i ett bergrum i det demilitariserade Svalbardområdet, bevaras snart en skatt för framtiden: Musik av alla genrer, från hela världen. Global Music Vault ska samla hela världens musik och skydda den. Mot tidens tand, men också mot allt från naturkatastrofer och elektromagnetisk störning orsakad av exempelvis kärnvapen. Global Music Vault (GMV) huserar i samma kylförvaring som Svalbard Global Seed Vault, men medan Seed Vault fungerar som en genbank för växter från hela världen, så gör GMV detsamma för oersättliga kulturvärden. Bakom initiativet står det norska bolaget Global Music Vault och International Music Council (IMC), som med sina 600 miljoner medlemmar är en nyckelspelare. Genom kommittéer runt om i världen kommer IMC välja ut och plocka fram musik som behöver lyftas och riskerar att gå förlorad.

Förlorad? Ja. DAT-band, cd, dvd och hårddiskar, medier som en gång i tiden upplevdes som både moderna och pålitliga, är varken det ena eller det andra. 15 år kan en cd-skiva klara, därefter är risken stor att spåren blir oläsliga. Hårddiskar är än mindre tillförlitliga, och det vi kallar ”molnet” är inte heller något annat än servrar och hårdiskar med kort livslängd.

— Dagens fysiska och digitala metoder och medier för att bevara musik håller nu i rasande takt på att bli helt föråldrade, säger Luke Jenkinson, vd på GMV.

Hela artikel finns på skap.se

Fler uppdrag