Råd & Rön

Insats för ett starkare varumärke

När den anrika oberoende publicisten Råd & Rön ville stärka sitt varumärke i digitala och sociala kanaler vände de sig till oss. Och resultaten lät inte vänta på sig.

Stärkt närvaro i sociala medier

KWD Studios har det senaste året hjälpt Råd och Rön att stärka sin närvaro i digitala och sociala medier i syfte att bygga kännedom, rekrytera nya prenumeranter samt öka lojaliteten. Arbetet har fokuserat på egna kanaler och har omfattat att kartlägga nuläge och omvärld, arbete med strategi, redaktionell process samt mallar för publicering.

Som en del i arbetet med den redaktionella processen har vi tagit fram innehållstyper, en modell för idégenerering och planering, mallar för publicering samt metod för kvalitetssäkring och insiktsdriven utvärdering. Vi har också löpande stöttat med produktion av innehåll.

Förändrad räckvidd efter KWD Studios insats.

Resultatet då?

I jämförelse med för ett år sedan har Råd och Röns organiska räckvidd på Facebook ökat med 183%! Och lägstanivån på inläggen har lyfts med 190%, ett viktigt mått då man snabbt straffas på Facebook för content som inte skapar engagemang. På Instagram har den organiska räckvidden ökat med 97% och de organiska exponeringarna med hela 400%. Och om man ser till lägsta inläggsräckvidd har den lyfts med hela 930%.

Nästa steg i samarbetet, som precis påbörjats, är att se över hur Råd och Rön jobbar med köpt annonsering i syfte att bygga kännedom i en yngre målgrupp samt öka konverteringen av digitala prenumerationer. Arbetet omfattar att ringa in segment av målgrupperna, ta fram innehållskoncept och paketering av erbjudandet för de olika segmenten samt en annons-strategi, med rätt mix av kanaler och frekvens för önskad effekt.

Fler uppdrag