Naturvetarna

Koncept och kampanj för Naturvetarna

Känns karaktären bekant? Vår kampanj för fackförbundet Naturvetarna är en tydlig blinkning till Unionen och deras grönklädda superhjältar.

Konceptutveckling och tonalitet

Vi fick uppdraget att ta fram ett nytt kommunikativt koncept för fackförbundet Naturvetarna. Naturvetarna är specialiserade på yrken inom naturvetenskap, digitala sektorn, hälsa och skog, och vi ville ge dem en tonalitet som passade deras nischade uppdrag. Lösningen blev att göra en poäng av att de inte representerar den breda massan.

Alla förstår sig inte på yrket som forskare.

En blinkning till Unionen

Naturvetarnas nya kampanj parodierar Unionens välkända superhjälte för att understryka vikten av kunskap inom den specifika bransch som Naturvetarna representerar.

I Naturvetarnas nya kampanj gör vi en parodi på Unionens välkända superhjälte för att istället lyfta vikten av kunskap inom den specifika bransch fackförbundet representerar.

KWD Studios arbete innefattade kreativ idé/koncept, kampanjstrategi, copy, produktion av annonsenheter, medieplan och aktivering.

Fler uppdrag