ICA-handlarnas Förbund (2019–)

En ny plan för hur ICA-handlarnas Förbund ska kommunicera med sina målgrupper.

Pitchvinnare 2019 som strategisk innehållspartner

Om kunden

ICA-handlarnas Förbund är medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare – fria handlare i samverkan. Förbundet är också direkta majoritetsägare i börsnoterade ICA Gruppen.

Bakgrund

“Vi på ICA-handlarnas Förbund behöver förstå våra målgrupper bättre och utifrån mätningar och analyser lära oss med om vad för kommunikation vi ska rikta mot dem och på vilket sätt.”

ICA-handlarnas Förbund hade länge noterat ett allt svagare engagemang hos sin målgrupp - handlarna. Klickfrekvensen i nyhetsbreven sjönk liksom användningen av Förbundets app, och besöken på hemsidan blev allt färre. Förbundet insåg att deras arbete och uppdrag upplevdes som otydligt av många medlemmar.

Uppdrag: Innehållsstrategi och implementering

KWD Studio fick i uppdrag att ta fram en innehållsstrategi för Förbundets digitala kanaler, för att sedan implementera strategin i det dagliga arbetet.

Strategisk utgångspunkt

En avgörande insikt efter audit och kartläggning var att kommunikationen inte speglade varesig handlarnas behov eller Förbundets uppdrag. Vi formulerade därför en strategisk utgångspunkt:

Kommunikationen ska bottna i Förbundets uppdrag.

Kommunikationen har sin grund i ICA-handlarnas Förbunds uppdrag. Detta ska matchas med målgruppernas behov. Behov som inte ligger inom förbundets uppdrag, eller delar av uppdraget som målgrupperna inte har ett behov av kommunikation kring, saknar existensberättigande.

Leverans

  • Innehållsstrategi
  • Nytt arbetssätt
  • Nytt innehåll

Strategi

KWD och Förbundet var lika angelägna om att skapa ett användbart redskap för innehållsarbetet, någonting som skulle ge tydliga, mätbara resultat - inte en skrivbordsprodukt som aldrig kommer till praktisk användning. Den strategi vi tog fram levererades visserligen i text och bild, men innehöll en konkret how to-guide som gjorde det möjligt att omedelbart börja arbeta med innehåll och kommunikation på ett nytt sätt.

Implementering

För att säkerställa en snabb och tydlig förbättring av Förbundets innehållsarbete arbetade vi under flera veckor med implementering, genom arbetsmöten och workshops där vi tillsammans med Förbundets kommunikatörer jobbade med riktigt innehåll och testade strategin i verkligheten.

Porträtt på Karolina Westerlund

Jag berättar gärna mer om hur vi arbetat med ICA-handlarnas Förbund och hur vi kan hjälpa er.

Karolina Westerlund, VD och innehållsstrateg
073 676 33 40 eller karolina@kwdstudio.se

Nästa case

SVT (2018–)

Insiktsdriven iterativ produktionsmodell. En metod för hur Sveriges Television löpande ökar den interna kunskapsnivån kring vilket innehåll som fungerar.