ICA-handlarnas Förbund

Pitchvinnare strategisk innehållspartner 2019

ICA-handlarnas Förbund, ägare av ICA-gruppen och medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare, sökte en ny strategisk innehållspartner. I konkurrens med flera andra byråer vann vi uppdraget och Förbundets förtroende, och sedan 2019 har vi stöttat med innehållsstrategi, kanalstrategi, ny webbplats, innehållsproduktion och strategisk rådgivning.

Bakgrund

ICA-handlarnas Förbund hade länge noterat ett allt svagare engagemang hos sin primära målgrupp — handlarna. Klickfrekvensen i nyhetsbreven dalade, besöken på webbplatsen blev färre och användandet av appen minskade. Förbundet insåg att deras arbete och uppdrag upplevdes som otydligt av många medlemmar.

Uppdrag: Innehållsstrategi och implementering

Vårt första uppdrag var att ta fram en innehållsstrategi för Förbundets medlemskommunikation i digitala kanaler, för att sedan implementera strategin i det dagliga arbetet.

Strategisk utgångspunkt

En avgörande insikt efter vår kartläggning var att kommunikationen inte speglade vare sig handlarnas behov eller Förbundets uppdrag. Vi formulerade därför en strategisk utgångspunkt: Kommunikationen ska bottna i Förbundets uppdrag. Kommunikationen ska också matchas med målgruppernas behov. Behov som inte ligger inom Förbundets uppdrag, eller delar av uppdraget som målgrupperna inte har ett behov av kommunikation kring, ska helt enkelt inte kommuniceras.

Strategi

KWD Studio och Förbundet var lika angelägna om att skapa ett användbart redskap för innehållsarbetet, någonting som skulle ge tydliga, mätbara resultat — inte en skrivbordsprodukt som aldrig kommer till praktisk användning. Den strategi vi tog fram levererades visserligen i text och bild, men den innehöll också en konkret how to-guide som gjorde det möjligt att omedelbart börja arbeta med innehåll och kommunikation på ett nytt sätt.

Implementering

För att säkerställa en snabb och tydlig förbättring av Förbundets innehållsarbete arbetade vi under flera veckor med implementering genom arbetsmöten och workshops, där vi tillsammans med Förbundets kommunikatörer jobbade med riktigt innehåll och testade strategin i skarpt läge.

Några saker till

Sedan innehållsstrategin implementerats har vi kompletterat med en kanalstrategi, en förstudie för ny webbplats, tagit fram en helt ny sajt samt stöttat med innehållsproduktion av allt från poddar och filmer till reportage.

Resultat

Efter flera år av sjunkande siffror i den årliga medlemsundersökningen vände kurvan uppåt under 2019. Faktorerna som påverkat vändningen är troligen många, men att Förbundets kommunikationsavdelning kraftsamlade och tog omtag om sin kommunikation var säkerligen en bidragande orsak.

Fler uppdrag