Atea

Den viktigaste egenskapen

Vad är viktigast med nya it-produkter? Fler färger? En ännu snabbare processor? Ingetdera. Den viktigaste usp:en är hållbarhet.

Utmaning

Vi fick i uppdrag att uppmärksamma HP:s omfattande hållbarhetsarbete mot en cirkulär ekonomi. Men hur pratar man om hållbarhet och hårdvara utan att hamna fel. Vi bestämde oss för att prata om uspar men på ett nytt sätt.

Koncept

Produktegenskaper, usp:ar och användarnytta handlar inte längre om produkten och användaren, de handlar om produktens effekt på miljön. Vi vred IT-branschens fäbless för usp:ar och produktegenskaper till att handla om miljön och gjorde delarna i cirkulär-ekonomin till de verkliga usp:arna. Till den viktigaste egenskapen.

Uttag

Reklamfilmer i olika versioner samt display- och adwordsannonser användes för att uppmärksamma HP:s inställning och budskap medan tre native-artiklar förklarade på djupet om det omfattande arbete inom cirkulär ekonomi som HP sedan lång tid tillbaka driver.

Placeringar

  • Youtube
  • Native
  • Display
  • Sökannonsering

Fler uppdrag