RESCUE

Varumärkesplattform och strategi för kännedom

Hur gör man för att skapa känndeom hos allmänheten om en helt ny och okänd organisation?

Uppdrag

RESCUE är en av världens största hjälporganisationer. Sedan 1933 har de arbetat för att människor i kris och katastrof ska kunna återuppbygga sina liv, men i Sverige har de bara varit verksamma sedan 2019. Vårt uppdrag är att hjälpa RESCUE att bygga kännedom på den svenska marknaden.

Under 2023 har vi hjälpt RESCUE att ta fram en svensk anpassning av organisationens globala varumärkesplattform samt arbeta fram en strategi för kännedom. Inom ramen för det arbetet har vi tittapå på hur RESCUE:s olika verksamheter från insamling och kommunikation till press, påverkan och PA bör samspela för att insatserna ska kunna stärka varandra, skapa en sammanhållen bild av RESCUE, maximera utfallet av alla insatser samt spara på resurser för planering, produktion och genomförande.

Ett urval ur RESCUE:s Julkampanj 2023.

Parallellt med det strategiska arbetet har vi stöttat med löpande produktion av innehåll i egna kanaler, i en process som leds av KWD Studio. Vi ansvarar även för köpt annonsering samt för koncept, idé, kampanjstrategi, innehållsproduktion och aktivering av årets julkampanj. Arbetet omfattar organisk och köpt kommunikation, kampanjsidor, SEM samt SMS och postala utskick.

Fler uppdrag