Atea

Can you handle it?

Ett nytt koncept som bryter med it-branschens normer och konventioner.

Can you handle it?

Atea eShop ville förnya sig och öka intresset för sin e-handel. De efterfrågade något som skulle kännas nytt i branschen, det skulle sticka ut, även om det rörde sig om att sälja it-prylar. Resultatet blev ett nytt koncept som bryter med branschns normer.

I konceptet Can you handle it? är produkterna en del av dramaturgin. Fokus ligger på användarnytta.

Uppdrag

Ta fram ett nytt kommunikationskoncept mot målgruppen inköpare, något som sticker ut och bryter mot branschens konventionella uttryck. Ett koncept som är skalbart över tid och kanaler.

Genom research tog vi fram insikter om branschens normer och uttryck, och inköpares utmaningar och inställning till sitt yrke. Det gav oss en kulturell kontext att bygga lösningen på.

Lösning

Can you handle it?

  • Ett koncept som skapar känslor för en webbshop med helt vanliga it-prylar.
  • En utmaning riktat till inköpare av it-prylar.
  • Om att hantera sin yrkesroll i allmänhet och it-prylar i synnerhet.
Genom research tog vi fram insikter om branschens normer och uttryck, och inköpares utmaningar och inställning till sitt yrke. Det gav oss en kulturell kontext att bygga lösningen på.

Konceptet fokuserar på utmaningar och situationer som inköpare står inför och känner igen sig i. Syftet var att skapa mening och relevans i målgruppen. Konceptet ska stärka grunden för en djupare kundrelation och samtidigt skapa intresse bland potentiella kunder.

Konceptet tas ut i redaktionella delar med innehåll och aktiviteter för egna kanaler och som reklam i köpta kanaler. Konceptet har hittills lanserats med reklamfilm och klippversioner för Youtube, display, print och digitala OOH.

Visualisering

Reklamfilm, kortversioner, banners, gif och print.

Fler uppdrag