ADHDonline

SEO-strategi med mini-budget

Hur gör man för att öka trafiken till sin webbplats? Jo, man identifierar innehållsluckor, arbetar fram en sökstrategi och anpassar sedan sitt innehåll så att det bättre möter det målgruppen faktiskt söker på.

Bakgrund

ADHD Online är en digital mottagning som erbjuder utredning och behandling av ADHD. Verksamheten drivs av två läkare som startade mottagningen för att utveckla och erbjuda vård som de tror på. ADHD Online har en webbplats för information samt ett externt bokningsverktyg. Behovet är stort av att i hård konkurrens bygga kännedom och förtroende hos målgruppen — men resurserna för marknadsföring är små. Man beslutade att ta hjälp av KWD Studio.

Hur driver man trafik med minimal budget

I en gemensam workshop identifierade vi behov, möjligheter och utmaningar. KWD Studio gjorde också en nulägesanalys av sökbeteende kring AHDH och relaterade begrepp. Vi landade snart i två viktiga slutsatser: Kännedom kräver trafik, och förtroende kräver att andra, riktiga människor uttalar sig positivt om ADHD Online. Det mest kostnadseffektiva sättet att driva mer trafik till webbplatsen är genom bättre SEO-anpassat innehåll som möter målgruppens sökintentioner och behov — och det mest kostnadseffektiva sättet att bygga förtroende är att helt enkelt be sina kunder att lämna ett omdöme.

Så gjorde vi

I nulägesanalysen identifierade vi sex områden med potential till höga sökvolymer i låg konkurrens (med andra ord: mycket trafik för liten peng). Baserat på detta tog vi fram en strategi med tydliga prioriteringar kring nytt innehåll på webbplatsen.

När det gällde kundomdömena var lösningen enkel: Vi uppmanade läkarna och psykologerna på ADHD Online att efter varje avslutad utredning/patientkontakt be personen att lämna ett omdöme via Reco. Vi lät också ADHD Online ta fram ett ADHD-test som publicerades på webbplatsen och marknadsfördes med Google Ads.

Resultat

ADHD Online har gått från en relativt anonym sida till en webbplats med ett personligt bemötande i form av bilder och positiva omdömen från patienter. SEO-anpassade texter och blogginlägg har ökat trafiken från de prioriterade sökorden.

Och testet då? Redan efter ett par veckor hade flera tusen personer genomfört testet. Trafiken till webbplatsen har ökat väsentligt sedan vi aktivt började implementera strategin, och av de patientomdömen som nu presenteras på webben har alla hittills gett betyget 5/5.

Fler uppdrag