Vår expertis är digital marknadsföring

Inom det ryms allt från insiktsarbete och målgruppsanalys till framtagande av strategi, konceptutveckling samt produktion, aktivering och analys.

Audit och kartläggning av digitala kanaler och innehåll. Vi ser över era kanaler, vilket typ av innehåll ni har — tonalitet, format, frekvens. Ibland gör vi en konkurrentanalys. Ibland jämför vi helt andra aktörer som kan säga något om vad ni har att förhålla er till. Vi summerar, analyserar och ger en rekommendation.

Innehållsstrategi, kommunikationsstrategi, annonsstrategi. Oavsett vad ni behöver för typ av plan för att nå era mål hjälper vi er att arbeta fram ett konkret verktyg som hjälper er att ta fram relevant kommunikation och styra den rätt.

Kulturstrategi och målgruppsarbete. Varje varumärke har sina målgrupper, sina uttryck, sin kontext i samhället. Sin kultur. Vårt jobb är att hitta och förstå den kulturen. Vad har era målgrupper för drivkrafter, vad påverkar dem i deras beslutsfattande, vad har de för medievanor och vilka kanaler använder de. Vi hjälper er att reda ut, sortera och prioritera samt hitta en kontext, en kärna, där ert varumärke är relevant.

Konceptutveckling som bygger på insikt. Vi älskar den kreativa processen, men här är det ingen som bara sitter och får en bra idé. Vi har ett antal effektiva metoder vi använder beroende på om det handlar om varumärkespositionering, affärsutveckling eller viljan att nå en specifik målgrupp.

Produktion av innehåll. Texter, långa, korta, artiklar, copy, berättande, förklarande. Bilder, grafik, filmer och kampanjer. Mycket gör vi själva, ibland tar vi hjälp av våra kreatörer och producenter.

Uppföljning och analys. Vi hjälper våra kunder att omsätta data till insikter. Vi tar fram utvärderingsmetoder och modeller som passar er process.